ons infoblad voor leden en niet leden

Zwemmen


Zwemmen is een MBvO-activiteit (Meer Bewegen voor Ouderen). 


Wanneer?

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur 

in Sportcentrum De Haamen In Beek.


Kosten

Kosten zijn € 12,50 per maand voor leden. 

Niet leden betalen € 15,00 per maand. De eerste les is gratis.


De maandelijkse contributie door de deelnemende zwemmers worden doorbetaald bij afwezigheid door ziekte en andere omstandigheden.


Info/aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij:

Bets Penders, Scalahof 34, 6365 BP Schinnen  (Tel. 046-4431976). Carpoolen is mogelijk.