Welkom bij 

Seniorenvereniging Schinnen

Zwemmen


Zwemmen is een MBvO-activiteit (Meer Bewegen voor Ouderen). 


Wanneer?


Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur in Sportcentrum De Haamen In Beek.


Kosten

Kosten zijn € 12,50 per maand voor leden. Niet leden betalen € 15,00 per maand. De eerste les is gratis.


Met ingang van 1 januari 2018 moet de maandelijkse contributie door de deelnemende zwemmers worden doorbetaald bij afwezigheid door ziekte en andere omstandigheden.


Info/aanmelden


Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij:

Bets Penders, Scalahof 34, 6365 BP Schinnen  (Tel. 046-4431976). Carpoolen is mogelijk.

Contact

Seniorenvereniging Schinnen

Altaarstraat 1

6365 AH  Schinnen

Tel: 046-4432147

Email: pwj.bastiaans@gmail.com