Welkom bij 

Seniorenvereniging Schinnen

Yoga


Vanwege te weinig deelnemers wordt er geen Yoga 

meer gegeven.

Indien, na Corona, er weer voldoende deelnemers 

zijn (ca.30) zal dit weer worden opgestart.


Yoga, ook een MBvO-activiteit ( Meer bewegen voor Ouderen) bij voldoende deelnemers.


Wanneer?

Yoga wordt gegeven op woensdag van: 9.30-10.30 uur.

Aanwezig zijn om 9.15 in Noeber Beemden.


Kosten: € 12,50 per maand voor leden. 

Niet leden betalen € 15,00 per maand. De eerste les is gratis.


Met ingang van 1 januari 2018 moet de maandelijkse contributie door yogaleden worden doorbetaald bij afwezigheid bij ziekte en andere omstandigheden.


Info/aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij:

Mien Dieteren, Kennedylaan 13 Schinnen (Tel. 046 4433514).

Contact

Seniorenvereniging Schinnen

Altaarstraat 1

6365 AH  Schinnen

Tel: 046-4432147

Email: pwj.bastiaans@gmail.com