Welkom bij 

Seniorenvereniging Schinnen

Jan Coenen, voorzitter

Marlou Buskens, bestuurslid

Piet Bastiaans, secretaris

Ida Boesten

Ida Boesten, Bestuurslid

Netty van den Molengraaf, penningmeester

Contact

Seniorenvereniging Schinnen

Altaarstraat 1

6365 AH  Schinnen

Tel: 046-4432147

Email: pwj.bastiaans@gmail.com