Bestuur


Wij als seniorenvereniging Schinnen maken ons sterk voor een zorgzame samenleving. Dit proberen we waar te maken door uw belangen te behartigen, advies en informatie (waaronder ook cursussen) aan te bieden over o.a. gezondheid, wonen, welzijn, vervoer en financiën. 

Tevens vindt u binnen onze vereniging een scala aan activiteiten die u de mogelijkheid biedt om gelijkgestemden te ontmoeten.


De Seniorenvereniging, Schinnen maakt tevens deel uit van KBO Limburg. Dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. KBO Limburg is een actieve en dynamische vereniging met ruim 38.000 leden en meer dan 3000 vrijwilligers. De Limburgse afdeling vormt samen met de andere provinciale bonden de Unie KBO en is de grootste senioren-organisatie in Nederland. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk gehoord.


Bestuursleden 


Jan Coenen, voorzitter

Afgevaardigde naar:

- Samenwerkingsverband Ouderen Schinnen (SOS)

- Regioraad Westelijke Mijnstreek

- Algemene Ledenvergadering KBO-Limburg

- SVSB: een orgaan van ouderen organisaties/ kbo in Beekdaelen

Contact:

E-mail: janfrederikcoenen@gmail.com

Telefoon: 046-4743140


Piet Bastiaans, secretaris

Afgevaardigde naar:

-SOS en Beekdaelen

- SVSB: een orgaan van ouderen organisaties/ kbo in Beekdaelen

Contact:

E-mail: pwj.bastiaans@gmail.com

Telefoon:046-4432147


Netty van den Molengraaf, penningmeester 

-Websitebeheerder seniorenschinnen.nl

-infoblad

Contact:

E-mail: penningmeester@seniorenschinnen.nl

Telefoon: 06-22516259


Jacq Wijers, 

- beheerder ledenadministratie

Contact:

E-Mail: jacq.wyers@hotmail.com

Telefoon: 046 4432059


Bestuursafvaardiging van (meestal) 2 bestuursleden vindt plaats bij:
- De Algemene Ledenvergadering van KBO Limburg. 

- Het SOS; Samenwerkingsverband Ouderen Schinnen waarbinnen de 5 KBO verenigingen en een Seniorenvereniging van de gemeente Schinnen participeren. 

- Dag van de Ouderen: een werkgroep binnen het SOS die jaarlijks een dag(deel) voor de Ouderen organiseert. 

- De Regioraad Westelijke Mijnstreek, het samenwerkingsverband tussen alle KBO afdelingen in de Westelijke Mijnstreek. 


Daar waar incidenteel afvaardiging nodig is, wordt dit besproken in de vergadering. Naast deze bestuursleden zijn er ook nog andere leden (extra) actief voor onze vereniging. Zoals de Nestor-verdelers en Nestor-bezorgers. 

Mientje Dieteren krijgt 10x per jaar 200 Magazine KBO/PCOB aangeleverd door Ida Boesten en zij vult deze met ons Infoblad en andere zaken. Daarna brengt zij de de bladen samen met Agnes Dieteren naar de 15 bezorgers en deze zorgen ervoor dat de KBO leden de Magazines in hun brievenbus vinden. 

Bij het wekelijkse MBvO, Meer Bewegen voor Ouderen, zijn steeds commissieleden betrokken. Zij zorgen o.a. voor registratie en contact met de deelnemers.