Welkom bij 

Seniorenvereniging Schinnen

Persoonsgegevens (privacywet) Gegevens vastlegging

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij Seniorenvereniging Schinnen verwerkt en opgeslagen worden. Heeft U daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de leden-administrateur, die kan in de rol van "functionaris gegevensverwerking" tekst en uitleg geven.

Seniorenvereniging Schinnen zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-statement.


Ledenadministratie

"Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen" Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, soort lidmaatschap, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele bijzonderheden (bijv. Deelname MBvO).

Er worden bankgegevens vastgelegd t.b.v. de jaarlijkse contributieverwerking.

De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.


Beeldmateriaal

 Tijdens bijeenkomsten of activiteiten kunnen foto's (sfeer, actie, ...) gemaakt  worden welke we graag via de website  presenteren aan genteresseerden.


Autoriteit Persoonsgegevens.

 De functie “functionaris gegevensverwerking” wordt bij Seniorenvereniging Schinnen toegekend aan de ledenadministrateur.

 Alle en actuele informatie over bescherming van persoonsgegevens, met onder andere de  privacy-rechten en voorbeeldbrieven is te vinden op de website van de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Seniorenvereniging Schinnen

Altaarstraat 1

6365 AH  Schinnen

Tel: 046-4432147

Email: pwj.bastiaans@gmail.com