Zingen met het 50+ koor


Op de 1e en 3e dinsdag van de maand om 13.00 uur is Nadine Maes aanwezig als dirigente van ons nieuw opgerichte 50+ senioren-koor.


Momenteel wordt bekeken of het koor 1 x per week kan zingen en wat dan eventueel de contributie hiervoor is.


Er worden bekende nummers gezongen.

Kom eens kijken.


Wilt u ook meezingen?  Geef u op bij Nadine 06-10433562‬